Ejekulasyon (Boşalma) Bozuklukları

Ejekulasyon (Boşalma) Bozuklukları

Anejekulasyon

Anejekulasyon antegrad veya retrograd ejekulasyonun komplet yokluğudur. Semenin seminal vezikül, prostat ve ejekulatuar kanallardan üretraya boşalmasındaki bozukluk sonucu ortaya çıkar.

Gerçek anejekulasyon genellikle normal orgazmik duyumla birliktelik gösterir. Nadiren (inkomplet spinal kanal yaralanmalarında olduğu gibi) bu duyum değişebilir veya azalabilir. Gerçek anejekulasyon her zaman santral veya periferik sinir sistemi disfonksiyonları ve ilaçlarla ilgilidir.

  Anejekulasyonun nedenleri:
 • Nörojenik nedenler
 • İlaca bağlı nedenler
 • Spinal kord hasarı
 • Antihipertansifler
 • Kauda equina lezyonları
 • antipsikotikler
 • Aortailiak veya atnalı böbrek ameliyatları
 • alkol
 • Kolorektal cerrahisi
 • Multipl skleroz
 • Parkinson hastalığı
 • Otonomik nöropati (diabetes mellitus)

Anorgazmi

Anorgazmi orgazm olamama durumudur ve anejekülasyona yol açabilir. Genellikle neden psikolojiktir. Anorgazmi sıklıkla primer bir durumdur. Bazı hastalar seksüel aktiviteden bağımsız aşırı heyecan durumlarında nokturnal boşalma veya ejekulasyon olduğunu bildirmişlerdir.

Gecikmiş ejakulasyon

Gecikmiş ejekulasyon orgazmla birlikte ejekulasyon için gerekli olan erekte penisin anormal stimulasyon durumudur. Anorgazmın küçük bir başlığı olarak da değerlendirilebilir; bir hastada ikisi birlikte de bulunabilir. Gecikmiş ejekulasyon inkomplet spinal kord lezyonu, iatrojenik penil sinir hasarı ve ilaçlar (antidepresanlar, antihipertansifler, antipsikotikler ) gibi psikolojik veya organik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Retrograd ejakulasyon

Retrograd ejekulasyon antegrad ejekulasyonun total veya parsiyel yokluğudur. Semenin mesane boyunundan mesane içine doğru geriye kaçışı sonucu meydana gelir. Parapleji haricinde hastalarda normal veya azalmış orgazm görülür. Parsiyel antegrad ejekulasyon bulbuüretral bez sıvısı ile karıştırılmamalıdır.

  Retrograd ejakulasyonun nedenleri:
 • Nörojenik
 • Farmakolojik
 • Spinal kord hasarı
 • Antihipertansifler
 • Kauda equina lezyonları
 • alpha1-adrenoreseptör antagonistleri
 • Multipl skleroz
 • antipsikotikler
 • Otonomik nöropati (jüvenil diabet)
 • antidepresanlar
 • Retroperitoneal lenfadenektomi
 • Sempatektomi
 • Kolorektal-anal cerrahi
 • Üretral
 • mesane boynu yetersizliği
 • Ektopik üreterosel
 • hemitrigonun konjenital defektleri
 • Üretral striktür
 • hemitrigonun konjenital disfonksiyonu
 • Üretral valv veya verimontanum hiperplazisi
 • mesane ekstrofisi
 • Konjenital dopamin beta-hidroksilaz eksikliği
 • prostatektomi

Prematür (erken) ejekülasyon

Prematür ejekülasyon vaginal penetrasyon sırasında yeterli uzunlukta zamanı sağlamak için gerekli olan ejekülasyon kontrolünü sağlayamamaktır. Evrensel olarak kabul edilmiş yeterli uzunluktaki zamanın anlamı olmasa da, bazı hastalar bir kaç giriş çıkışdan öteye ve hatta vaginal penetrasyon öncesinde ejekülasyonu geçiktiremiyorlardır.Prematür ejekulasyon organik( örn:prostatite bağlı) veya psikojenik (nörobiyolojik temelli), primer veya kazanılmış, partnere bağlı veya non-selektif olabilir ve erektil disfonksiyon ile ilişkili olabilir. Prematür ejekulasyonun fertilitenin oluşmasında negatif rolü olabilir.

Ağrılı ejekulasyon

Ağrılı ejekulasyon genellikle sonradan oluşan bir durumdur, sıklıkla alt üriner sistem semptomları ile ilişkilidir ve bazen orta derecede seksüel disfonksiyona sebep olabilir. Ağrı perinede , üretrada veya üretral meada hissedilebilir. Ejekulatuar kanal obstrüksiyonu, kronik prostatit, kronik pelvik ağrı sendromu, üretrit, üreterosel, antidepresan ilaçlar ve psikolojik nedenlere bağlı olabilir.

Tanı

Hasta diabet, nöropati, travma, ürogenital enfeksiyon, geçirilmiş cerrahi ve ilaç kullanımı yönünden ayrıntılı biçimde sorgulanmalıdır. Ejekulasyon ve idrar çıkarma özellikleri (nokturnal boşalma, farklı koşullardaki ejekülasyon kabiliyeti, primer veya kazanılmış hastalıklar,) ile birlikte psikoseksüel durum da( eğitim, ilişkilerinin yapısı, psikolojik travma, geçirilmiş psikolojik terapi) dikkatle sorgulanmalıdır.

  Genital ve rektal muayene yapılarak prostat, bulbokavernozal refleks ve anal sfinkter tonusu değerlendirilir. Minimal nörolojik testler aşağıdakileri içerir.
 • Skrotum, testis ve perinenin duyarlılığı
 • kremasterik ve abdominal kütanöz refleks
 • bacak, osteotendinöz ve plantar refleks

Post-ejakuatuar idrar analizi

Total veya parsiyel retrograd ejekulasyonun varlığını ortaya koyar.

Mikrobiolojik değerlendirme

İlk, orta akım idrarı, EPS ve/veya prostat masajı sonrası alınan idrar kültüre gönderilir ve prostat enfeksiyonu araştırılır. Semende artmış lökosit mevcutsa semen kültürü de yapılmalıdır.

  Opsiyonel tanı yöntemleri:
 • Nörofizyolojik testler(bulbokavernoz cevabı and dorsal sinir somatosensoriel uyarılmış-potansiyelleri)
 • Otonomik nöropati testleri( ayaktaki ısı regulasyonunun değerlendirilmesi)
 • Psikoseksüel değerlendirme
 • Videosistometri
 • Sistoskopi
 • Transrektal ultrasonografi
 • Üroflovmetri
 • Penisin titreşimli stimulasyonu.

Tedavi

  Ejekülasyon bozukluğuna bağlı infertilitenin tedavisi nadiren etiyolojiye yönelik yapılır, genel olarak yardımcı üreme tekniklerinde(YÜT) kullanmak için sperm elde edilmesinden oluşur.Karar verme aşamasında aşağıdaki durumlar göz önünde bulundurulmalıdır:
 • Hastanın ve partnerin yaşı
 • Hasta ve partnerindeki psikolojik problemler
 • Çiftlerin değişik fertilite yöntemlerine karşı istekliliği ve bunları kabulu
 • İlişkili patolojiler
 • Psikoseksüel danışmanlık

Etiyolojik tedavi

Eğer mümkünse ejekulasyonu etkileyen tüm ilaç tedavileri kesilmelidir. Ürogenital enfeksiyonlar mutlaka tedavi edilmelidir.(ağrlı ejekülasyon vakalarında) Serotonin seviyeleri ile ilişkili olduğu düşünüldüğünden prematür ejekulasyonda selektif serotonin geri alım inhibitörleri( SSRI) tedavide kullanılabilinir. Eğer mümkünse altta yatan üretral patoloji veya metabolik bozukluk (örn: diabet) düzeltilmelidir. Psikoterapi genellikle çok etkili değildir.

ÖNERİLER

 • Sperm toplama ve ART yapılmadan önce ilk olarak eğer varsa ejekülatuar bozukluğun etiyolojik tedavisi yapılmalıdır.
 • Prematür ejekülasyon tapikal anestezik kremlerle ya da SSRI ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.
 • Hem vibrostimülasyon hem de elektroejekülasyon spinal kord hasarı olan erkeklerde sperm elde etmek için etkili yöntemlerdir.

SIK OKUNANLAR

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/erkekinfertilitesi.com/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 147 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/erkekinfertilitesi.com/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 147 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/erkekinfertilitesi.com/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 147

SON HABERLER

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/erkekinfertilitesi.com/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 147 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/erkekinfertilitesi.com/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 147 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/erkekinfertilitesi.com/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 147

SÖZLÜK - FORUM - SOSYAL AĞ

Twitter

SON TWITTER GÖNDERİLERİ

twitter Follow erkekinfertilitesi on Twitter
Buradasınız: BOŞALMA BOZUKLUKLARI