Testis Enfeksiyonları

Testis Enfeksiyonları

Orşit

Orşit, testis içinde ağırlıklı lökositik eksuda ve dışında seminifer tübüllerde tübüler skleroza neden olan testisin inflamatuar lezyonudur. İnflamasyon ağrı ve şişliğe neden olur. Seminifer tübüllerdeki kronik inflamatuar değişikler spermatogenezisin normal sürecini bozar ve sperm sayısında ve kalitesinde değişikliğe neden olur. Orşit genel olarak geri dönüşümlü olabilen spermatogenetik duraklamanın önemli bir nedeni olarak kabul edilmektedir. Orşit sonrasında testiküler atrofi gelişme olasılığı yüksektir.

Teşhis

Epididimo-orşiti olan hastalar sıklıkla tek taraflı skrotal ağrı ile başvururlar. Teşhis tıbbi hikaye ve palpasyonla konur. Ultrasonografide şişmiş ve büyümüş testis saptanır. Dokunun ultrasonografik bulguları her hangi bir ayırıcı tanı yapmaya müsaade etmez. Lökosit analizini içeren ejekülat incelemesi inatçı inflamatuar aktiviteyi gösterir. Bir çok vakada özellikle akut epididimo-orşitte sperm sayılarında geçici düşüş ve ileri hareketlilikte azalma görülür. Komplet obstrüksiyona bağlı obstrüktif azoospermi nadir görülen bir komplikasyondur. Kabakulak orşiti bilateral testiküler atrofiye ve testiküler azoospermiye neden olabilir. Granulamatöz orşitte sperm bağlayıcı oto-antikorlar oluşabilir.

Tedavi

Sadece akut bakteriyel epididimo-orşit ve spesifik granülomatoz orşit için standartize edilmiş tedavi vardır. İnflamatuar lezyonları düzeltmek için birkaç tedavi rejimi ortaya konmuştur. Ne yazık ki diklofenak, indometazin ve asetil salisilik gibi kortikosteroid ve non steroidal antiinflamatuar maddelerin kullanıldığı tedavilerin androlojik sonuçları hakkında bir değerlendirme yapılmamıştır. İnflamasyonun spermatogenez üzerindeki zararlı etkilerinden GnRH tedavisi ile korunma fikri temelinde ileri terapotik çalışma yapılmıştır. Kabakulak orşitinde testiküler atrofiyi ve azoospermiyi önlemek için sistemik interferon alfa-2b tedavisi bildirilmiştir. İdiyopatik granulomatöz orşitte testisin cerrahi olarak çıkarılması tedavi seçeneklerinden biridir.

Epididimit

Epididimlerin inflamasyonu sıklıkla tek taraflı ve akut olarak başlayan ağrı ve şişliğe neden olur. Bir çok vakada testiste inflamatuar sürece dahil olur ve epididimo-orşit adını alır. Seksüel olarak aktif 35 yaşından küçük erkeklerde epididimit etkeni sıklıkla C.trahomatis veya N.gonoredir. Cinsel yolla bulaşan epididimit sıklıkla üretrit ile birliktedir. Cinsel yolla bulaşmayan epididimit İYE ile işkilidir. Bu tip, sıklıkla 35 yaşın üstünde yakın zamanda üriner sistem enstrümasyonu veya cerrahisi geçirmiş ve anatomik bozukluğu olanlarda görülür.

Teşhis

Akut epididimitte inflamasyon ve şişlik sıklıkla epdidimin kuyruğunda başlar ve epidimin geri kalanına ve testise doğru yayılabilir. Cinsel yolla bulaşan mikroorganizmalara bağlı epididimiti olan erkeklerde her zaman bir seksüel aktivite hikayesi olsa da, maruz kalma başlangıçtan aylar önce olabilir. Epididimitin mikrobiyolojik etkeni üretrit için üretral sürüntünün ve gram negatif bakteriüri için orta akım idrarın gram boyanmasıyla sıklıkla kolayca belirlenebilir. Sürüntüdeki intrasellüler gram negatif diplokoklar N.gonore varlığını ortaya koyar. Üretral sürüntüde sadece beyaz kürelerin görülmesi non-gonokokal üretritin göstergesidir; C.trachomatis hastaların yaklaşık olarak üçte ikisinde izole edilir.

Ejekülat analizi: Lökosit analizini içeren DSÖ kriterlerine göre yapılan ejekülat analizi inatçı inflamatuar aktiviteyi gösterebilir. Bir çok vakada sperm sayılarında ve ileri hareketlilikte geçici düşme görülür. Aynı taraftaki düşük-grade orşit sperm kalitesindeki bu hafif bozulmanın nedeni olarak tartışılmıştır. Bilateral epididimitlerin takibinde epididimal tüplerde darlık gelişmesi, sperm sayılarında azalma ve azoospermi daha önemlidir. Epididimit sonrasında gelişen gerçek azoospermi tablosu tam anlaşılamamıştır.

Tedavi

    Kültür sonuçları alınmadan önce antibiyotik tedavisi endikasyonu vardır. Epididimit tedavisi ile şunlar sağlanır:
  • Enfeksiyonun mikrobiyolojik kürü
  • Belirti ve bulgularda düzelme
  • Başkalarına bulaşmanın önlenmesi
  • Potansiyel komplikasyonlarda azalma,örn. infertilite veya kronik ağrı.

N.gonore veya C.trachomatis nedeniyle oluştuğu bilinen veya bundan şüphenilen epididimitli hastalar cinsel partnerlerini değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi gerekliliği açısından bilgilendirilmelidir.

Sonuç

Üretrit ve prostatit her zaman erkek subfertilitesi veya infertilitesi ile ilişkili değildir. Bir çok vakada temel ejekülat analizi aksesuar bez enfeksiyonu ile bozulmuş sperm özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaz. Ayrıca antibiyotik tedavisi sıklıkla sadece mikroorganizmaları ortadan kaldırır; inflamatuar değişikler üstüne pozitif etkisi yoktur ve/veya fonksiyonel eksiklikleri ve anatomik bozuklukları düzeltemez.

ÖNERİLER

  • Teşhis anında bir çok vakada akut üretritin etiyolojisi bilinmediğinden tek doz florokinolonu takiben iki hafta doksisiklinle yapılan ampirik tedavi önerilir.Tedavi hem gonokokal hem de (beraber bulunabilen) klamidya/üreaplazma enfeksiyonları için etkilidir (Grade B öneri)
  • Kronik bakteriyel prostatitte sadece antibiyotik tedavisinin semptomlarda rahatlamada, mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasında ve ürogenital sekresyonda selüler ve humoral inflamatuar parametreleri azaltmada etkiliği olduğu kanıtlanmıştır (Grade B öneri)
  • Erkek aksesuar bez enfeksiyonlarının antibiyotikle tedavisi sperm kalitesinde düzelmeye neden olabilse de, tedavi her zaman konsepsiyon ihtimalini arttırmaz (Grade B öneri)
  • N.gonore veya C.trakhomatis nedeniyle oluştuğu bilinen veya bundan şüphenilen epididimitli hastalar cinsel partnerlerinin değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi gerekliliği açısından bilgilendirilmelidir (grade A öneri).

SIK OKUNANLAR

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/erkekinfertilitesi.com/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 147 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/erkekinfertilitesi.com/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 147 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/erkekinfertilitesi.com/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 147

SON HABERLER

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/erkekinfertilitesi.com/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 147 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/erkekinfertilitesi.com/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 147 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/erkekinfertilitesi.com/modules/mod_jabulletin/helper.php on line 147

SÖZLÜK - FORUM - SOSYAL AĞ

Twitter

SON TWITTER GÖNDERİLERİ

twitter Follow erkekinfertilitesi on Twitter
Buradasınız: TESTİS ENFEKSİYONLARI